HÄNDELSER UNDER ÅR 2012

 

2012   April: den 21   Deltagande i energidag vid Vetlanda ridhus, Upplanda. Arrangör: Alseda LRF.

 

            April: den 22    Kurs i körning med oxar på Repperda Hemman. Arrangör: Föreningen Allmogekon.

                                   24 Nöjda kursdeltagare prövade på att handskas med Repperdas 4 trevliga oxar.

"Myller av horn"                                                               "Träningskörning med Takstein"                      Foton: Elin Kjellberg, Vimmerby

"Deltagarmåltid"

Maj: den 25-27 "Vikingamarknad i Vetlanda", vid Kvarndammen

Mer information: www.emadalensvikingar.n.nu

"Redskapsinformation av Yngve Henriksson"

 

"Oxkärra byggd av Yngve Henriksson efter medeltidsmodell" Foto: Birger Lallo

Juli: den 19-20 mellan kl. 10 och 16 visade vi upp oss på Åsens by, Haurida. Temat var "Livet på landet förr i tiden".

             

             Augusti: den 24 - 26 "Kungsbron berättar", Fröreda Storegård.

                            Oxarna och Yngve H. deltog i ett teaterspel uppbyggt kring de dramatiska händelserna,

                            vilka utspelade sig för 400 år sedan vid den gamla Kungsbron.

Foton: Nils Andersson

            

  Foton: Birger Lallo

             "Redskapsinformation av Yngve Henriksson"                                                                                "Deltagarmåltid"

             Maj: den 25-27  "Vikingamarknad i Vetlanda", vid Kvarndammen

                                       Mer information: www.emadalensvikingar.n.nu

             "Oxkärra byggd av Yngve Henriksson efter medeltidsmodell"                                                Foto: Birger Lallo 

             Juli: den 19-20 mellan kl. 10 och 16 visade vi upp oss på Åsens by, Haurida.

                                    Temat var "Livet på landet förr i tiden".

 Foton: Nils Andersson