Kettil och Gilbert på Allmogemarknad i Jönköping sept 2009

 

KETTIL och GILBERT

 

De är inköpta av Karleric Andersson, Näshult 2002.

 

Kettil: född 2002 09 24 och Gilbert: född 2002 06 22.

Ras: SRB

 

Omfång feb. 2010:  Kettil 17 ¾ kvarter / 263 cm,  Gilbert 17 kvarter /253 cm

Vikt enl. band:  Kettil 1300 kg???,  Gilbert 1200 kg???

 

Omfång april 2011:  Kettil 17 ¼ kvarter 254 cm,  Gilbert 16 ¾ kvarter 248 cm 

Vikt:  Kettil 1145 kg, Gilbert 1185 kg

 

Omfång april 2012:  Kettil 17 kvarter,  Gilbert 16,5 kvarter

Vikt:   Kettil 1045 kg,  Gilbert 1085 kg

 

Omfång maj 2013:  Kettil 17 ¾ kvarter,  Gilbert 17 kvarter

 

Under 2014 fick Kettil alltmer ont i sina klövar med besvär som tilltog.

Detta sedan han fick fång i augusti 2010. Kettil fick föras till slakt i november 2014.

Hans båda horn sparades och försök görs nu att tillverka "horninstrument" av dem.

 

Gilbert: Omfång:

maj 2015: 16 1/2 kvarter, dec 2016: 16 1/2 kvarter, april 2017: 16 3/4 kvarter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till:     OXAR.SE     Oxar Repperda Hemman