Oxar Repperda Hemman

Kettil, Gilbert, Hvitvald, Takstein, Karl och Oskar

Oxarna är namngivna efter sägnen om Kettil Runske (kettil runekunnig) från år 800-1000. Sägnen upptecknades på 1600-talet av prosten Petrus Höök i Alseda socken och berättar om Kettils öden och äventyr i sin hembygd. Sägnen förekommer även i olika varianter på andra platser i Sverige och Europa. Oxarnas namn kommer från dessa berättelser.

 

Kettil: född och uppväxt i Drakagården, Repperda by, Alseda socken, tog runekavlarna

från guden Odin.

Hösten 2014 fördes Kettil till slakt.

 

Gilbert: jätte på Visingsö, som tog kontakt med Kettil när han tagit tjänst som dräng i

Rösa för att undgå Odin.

 

Hvitvald: besegrades av Kettil på en ö i sjön Hjorten Töresfalla socken utanför Västervik.

 

Takstein: buse på Gotland som Kettil tillrättavisar. Kettil kommer från Öland och går till

Gotland under vattnet med ett ämbar på huvudet (det fanns inga färjor på den tiden).

 

Karl och Oskar: Den första oktober 2014 hämtades två 6 månaders kalvar. Dessa var uppväxta i Ringamåla, utvandrarbygden i Kronoberg och Blekinge, därav namnen Karl och Oskar från Vilhelm Mobergs utvandrarepos.

 

Fakta om oxarnas raser: Raser

 

Fakta om oxarna finner du på länkarna:

     Kettil och Gilbert     Hvitvald     Takstein Karl och Oskar

 

     Tillbaka till OXAR.SE

Oxar på trädgådsarbete sommaren 2009

 

Karl och Oskar gör sig bekanta 2014